Thứ tư, 12/12/2018 15:01:14
TỔNG KẾT NĂM HỌC 2014-2015 NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN NINH KIỀU


Đến dự Hội nghị có Ông Trần Trọng Khiếm, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ; Ông Nguyễn Quang Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều cùng với các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng, Liên đoàn Lao động; Lãnh đạo các Hội, Đoàn trực thuộc Quận ủy; các đồng chí lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự, Công an, các phòng, ban quận Ninh Kiều;

Hội nghị đã được nghe Báo cáo tóm tắt Tổng kết năm học 2014-2015, năm học tiếp tục thực hiện mục tiêu Đổi mới căn bản và toàn diện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dụcphương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của ngành với 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; 2 báo cáo tham luận của đại diện 2 cấp học về một số kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục thực hiện yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện;

Nhìn chung, trong năm học qua, Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ninh Kiều đã có nhiều nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đạt được những kết quả quan trọng: chất lượng dạy-học được nâng lên; huy động học sinh đạt tỷ lệ cao; trường, lớp tiếp tục được kiên cố, chuẩn hóa và đạt chuẩn quốc gia; xã hội hóa được đẩy mạnh và tạo hiệu quả; kết quả công tác chống mù chữ-phổ cập giáo dục được giữ vững… Tuy nhiên, ngành Giáo dục và Đào tạo Ninh Kiều cũng còn gặp nhiều hạn chế, khó khăn như: tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia còn thấp so với yêu cầu, chỉ tiêu do thiếu đất mở rộng diện tích; mạng lưới trường lớp chưa phát triển theo kịp nhu cầu so với phát triển dân số trên địa bàn; phong trào thi đua “hai tốt” chưa có sự đột phá mạnh mẽ trong điều kiện thế mạnh của một quận trung tâm; tỷ lệ đảng viên trong ngành còn thấp so với mặt bằng chung của thành phố; việc triển khai thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục theo tinh thần Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập còn gặp hạn chế...;

Nhân dịp này, 30 tập thể đã được nhận giấy công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 14 tập thể và 33 cá nhân được nhận bằng khen của của Ủy ban nhân dân thành
Tác giả: Phòng Giáo Dục và Đào tạo QNK