PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

 

1. Trưởng phòng

 • Họ và tên: Tô Thị Hồng Ngân
 • Học hàm, học vị: Cử nhân
 • Số điện thoại: 0292.3830.751
 • Email: thngan@cantho.edu.vn

_VP Hung.jpg


2. Phó Trưởng phòng

 • Họ và tên: Phạm Hồng Thắng
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 0292.3830.751
 • Email: hongthang@cantho.gov.vn
 

 

 

 

 


3. Chuyên viên

 • Họ và tên: Trương Quốc Việt
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 0292.3830.751
 • Email: truongquocviet@cantho.edu.vn


4. Chuyên viên

 • Họ và tên: Trần Ngọc Luận
 • Học hàm, học vị: Cử nhân
 • Số điện thoại: 0292.3830.751
 • Email: tnluan_sgd@yahoo.com

286a6ffbce523d0c6443(1).jpg


5. Chuyên viên

 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Hân
 • Học hàm, học vị: Cử nhân
 • Số điện thoại: 0292.3830.751
 • Email: nguyenhuuhan3456@gmail.com

han.png


6. Chuyên viên

 • Họ và tên: Cao Hoàng Tiến
 • Học hàm, học vị: 
 • Số điện thoại: 0292.3830.751
 • Email: hoangtien@cantho.edu.vn


7. Chuyên viên

 • Họ và tên: Đỗ Thanh Tú
 • Học hàm, học vị: Cử nhân
 • Số điện thoại: 0292.3830.751
 • Email: dothanhtu1401@gmail.com

tú.png


8. Chuyên viên

 • Họ và tên: Nguyễn Phúc Viên
 • Học hàm, học vị: Cử nhân
 • Số điện thoại: 0292.3830.751
 • Email: npvien80@gmail.com

huu han.png


9. Kế toán viên

_KHTC Han(5).jpg


 

10. Kế toán viên

 • Họ và tên: Huỳnh Bảo Quốc
 • Học hàm, học vị: Cử nhân
 • Số điện thoại: 0292.3830.751
 • Email: quoc669@gmail.com

_KHTC Quoc.jpg


11. Kỹ sư xây dựng

 • Họ và tên: Nguyễn Quan Tấn
 • Học hàm, học vị: Cử nhân
 • Số điện thoại: 0292.3830.751
 • Email: quantantqt@gmail.com

kỹ su xay dung.png