Tuesday, 14/07/2020 - 13:05|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Thông tin chi tiết:
Võ Minh Lợi
Phó Giám đốc Võ Minh Lợi
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0292.3830.753
Email vominhloi@cantho.edu.vn
Mạng xã hội
Tiểu sử tóm tắt

Đang cập nhật nội dung.

Lĩnh vực, công việc phụ trách

Đang cập nhật nội dung.