Monday, 13/07/2020 - 01:32|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Hồng
Phó Giám đốc Nguyễn Văn Hồng
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0292.3830.753
Email nghongct@gmail.com; nghongct@cantho.edu.vn
Mạng xã hội
Tiểu sử tóm tắt

Đang cập nhật nội dung.

Giới thiệu sơ bộ

Đang cập nhật nội dung.