Thứ bảy, 27/02/2021 - 10:57|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ
1. Phó Giám đốc Nguyễn Văn Hồng
Điện thoại: 0292.3830.753
Email: nghongct@gmail.com; nghongct@cantho.edu.vn
Nguyễn Văn Hồng
2. Phó Giám đốc Võ Minh Lợi
Điện thoại: 0292.3830.753
Email: vominhloi@cantho.edu.vn
Võ Minh Lợi