Thành viên Phòng Giáo dục Trung học
 • Nguyễn Hữu Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   nguyenhuunghia@cantho.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   nguyenngocan@cantho.edu.vn
 • Huỳnh Thanh Lộc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
  • Email:
   huynhthanhloc@cantho.edu.vn
 • Lam Mỹ Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   lammyphuong@cantho.edu.vn
 • Lê Thị Hương Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   lethihuongnam@cantho.edu.vn
 • Lê Thị Hồng Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   lethihongdao@cantho.edu.vn
 • Phạm Minh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   phamminhhai@cantho.edu.vn
 • Lê Anh Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   leanhthu@cantho.edu.vn
 • Võ Văn Thiết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   vovanthiet@cantho.edu.vn
 • Phạm Tuấn Kiệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   phamtuankiet@cantho.edu.vn
 • Lê Văn Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   levanhuy@cantho.edu.vn
 • Nguyễn Việt Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   nguyenviethung@cantho.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều

Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy tính bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên