Tin tức mới nhất

Danh sách các quận, huyện

Danh sách các quận, huyện

Chi tiết

Danh sách các điểm tiếp nhận

Danh sách các điểm tiếp nhận

Chi tiết

Danh mục khu vực tuyển sinh theo đơn vị hành chính thuộc thành phố

Danh mục khu vực tuyển sinh theo đơn vị hành chính thuộc thành phố

Chi tiết

Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT

Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT

Chi tiết

KH 730/KH-SGDĐT huy động trẻ mầm non ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2018-2019

KH 730/KH-SGDĐT huy động trẻ mầm non ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2018-2019

Chi tiết

Phiếu đăng ký vào nhà trẻ, mẫu giáo, năm học 2018-2019

Phiếu đăng ký vào nhà trẻ, mẫu giáo, năm học 2018-2019

Chi tiết

Phiếu đăng ký xét tuyển vào lớp 1, năm học 2018-2019

Phiếu đăng ký xét tuyển vào lớp 1, năm học 2018-2019

Chi tiết

Phiếu đăng ký xét tuyển vào lớp 6, năm học 2018-2019

Phiếu đăng ký xét tuyển vào lớp 6, năm học 2018-2019

Chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10, năm học 2018-2019

Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10, năm học 2018-2019

Chi tiết

Mẫu phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp

Mẫu phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp

Chi tiết