TB 3042/TB-SGDĐT triệu tập thí sinh trúng truyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. năm học 2018-2018