KH 2837/KH-SGDĐT tổ chức kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018