KH 261/KH-SGDĐT tổ chức giải bóng đá học sinh nữ cấp trung học cơ sở lần thứ I năm 2017