TB 2085/TB-SGDĐT xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vi sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018

  • TB 2085/TB-SGDĐT
  • Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ
  • Thông báo
  • Tổ chức cán bộ
  • Giám đốc Trần Hồng Thắm
  • 2017-08-28
  • Click vào đây để tải về