CV 982/SGDĐT-VP treo cờ Tổ quốc, thời gian nghỉ và trực trong dịp lễ: Giỗ Tổ Hùng Vương; Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động