QĐ 1937/QĐ-UBND công bố chuẩn hóa Thủ tục hành chính linh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã

  • QĐ 1937 /QĐ-UBND
  • UBND TPCT
  • Quyết định
  • Thủ tục hành chính
  • Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Tâm
  • 2017-07-31
  • Click vào đây để tải về