QĐ 4385/QĐ-SGDĐT về việc công nhận kết quả xét tuyển bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018

  • 4385/QĐ-SGDĐT
  • Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ
  • Quyết định
  • Tổ chức cán bộ
  • Giám đốc Trần Hồng Thắm
  • 2017-12-28
  • Click vào đây để tải về