TB 2196/TB-SGDĐT về việc phân công dự Lễ Khai giảng năm học 2018 - 2019 (Ngày 05 tháng 9 năm 2018)