CV 899/SGDĐT-VP treo cờ Tổ quốc, thời gian nghỉ và trực nhân dịp kỷ niệm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng và Ngày Quốc tế Lao động