TB 249/TB-BTC về việc thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” thành phố Cần Thơ lần thứ III-2017