QĐ 14/QĐ-SGDĐT thành lập Ban Tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cho học sinh thành phố Cần Thơ năm 2018