CV 1360/SGDĐT-GDTX tổ chức BDTX hè và cấp chứng nhận BDTX hè năm học 2016-2017