KH 415/KH-SGDĐT tổ chức giải bóng đá học sinh nữ cấp trung học cơ sở lần thứ II năm 2018