KH 2024 /KH-SGDĐT Tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm học 2017-2018