CV 805/SGDĐT-CTTT tổ chức Tuần lễ An toàn giao thông đường bộ lần thứ 4 do Liên Hợp Quốc phát động với chủ đề “Tốc độ” trên địa bàn thành phố Cần Thơ