CV 1331/SGDĐT-CTTT triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ