Công nhận kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GD&ĐT năm học 2017-2018

  • QĐ 4185/QĐ-SGDĐT
  • Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ
  • Quyết định
  • Tổ chức cán bộ
  • Giám đốc Trần Hồng Thắm
  • 2017-10-31
  • Click vào đây để tải về