CV 1315/SGDĐT-CTTT tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường”; hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6/2017 và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học