• PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

  Email: phonggdtx.socantho@moet.edu.vn - Điện thoại: 0292.3831.821

  TT

  Họ và tên

  Chức vụ

  Số điện thoại

  1

  Ngô Hoàng

  Khang

   Trưởng phòng

  0919.008.930

  2

  Lâm Đức

  Thành

  Phó Trưởng phòng

  0919.006.866

  3

  Nguyễn Hữu

  Quí

  Phó Trưởng phòng

  0919.245.740

  4

  Nguyễn Thanh

  Thúy

  Chuyên viên

  0909.312.979

  5

  Võ Thị Ngọc

  Thùy

  Chuyên viên

  0918.489.169


 • Địa chỉ: Số 39, đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều
 • Email: phonggdtx.socantho@moet.edu.vn
 • Điện thoại: 0292.3831.821
TT Thông tin