• PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC

  Email: phonggdtrh.socantho@moet.edu.vn - Điện thoại: 0292.3731.682

  TT

  Họ và tên

  Chức vụ

  Số điện thoại

  1

  Nguyễn Phúc

  Tăng

  Trưởng phòng

  0913.824.094

  2

  Nguyễn Ngọc

  An

  Phó Trưởng phòng

  0919.063.359

  3

  Nguyễn Hữu

  Nghĩa

  Chuyên viên

  0904.452.316

  4

  Nguyễn Việt

  Hưng

  Chuyên viên

  0988.804.777

  5

  Võ Văn

  Thiết

  Chuyên viên

  0916.746.802

  6

  Lê Thị Hồng

  Đào

  Chuyên viên

  01263.707.838

  7

  Nguyễn Văn

  Chuyên viên

  0907.213.616

  8

  Phạm Tuấn

  Kiệt

  Chuyên viên

  0902.647.559

  9

  Lê Văn

  Huy

  Chuyên viên

  0939.767.209

  10

  Lê Anh

  Thư

  Chuyên viên

  0945.759.116

  11

  Lê Thị Hương

  Nam

  Chuyên viên

  0902.155.881

  12

  Lam Mỹ

  Phương

  Chuyên viên

  0939.534.674


 • Địa chỉ: Số 39, đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều
 • Email: phonggdtrh.socantho@moet.edu.vn
 • Điện thoại: 0292.3731.682
TT Thông tin