• PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

  Email: phongkhtc.socantho@moet.edu.vn - Điện thoại: 0292.3830.751

  TT

  Họ và tên

  Chức vụ

  Số điện thoại

  1

  Tô Thị Hồng

  Ngân

  Phó Trưởng phòng

  0942.085.069

  2

  Trương Quốc

  Việt

  Phó Trưởng phòng

  0945.387.983

  3

  Trần Ngọc

  Luận

  Phó Trưởng phòng

  0913.617.273

  4

  Phùng Hữu

  Nhân

  Chuyên viên

  0918.944.774

  5

  Nguyễn Hữu

  Hân

  Chuyên viên

  0918.944.774

  6

  Nguyễn Quang

  Tấn

  Chuyên viên

  0918.258.795

  7

  Cao Hoàng

  Tiến

  Chuyên viên

  0919.126.557

  8

  Nguyễn Phúc

  Viên

  Chuyên viên

  01219.634.061

  9

  Huỳnh Thị Ngọc

  Hân

  Chuyên viên

  0937.234.456

  10

  Huỳnh Bảo

  Quốc

  Chuyên viên

  0989.175.345

  11

  Đỗ Thanh

  Chuyên viên

  0946.77.045


 • Địa chỉ: Số 39, đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều
 • Email: phongkhtc.socantho@moet.edu.vn
 • Điện thoại: 0292.3830.751
TT Thông tin