• PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

  Email: phongtccb.socantho@moet.edu.vn - Điện thoại: 0292.3731.684

  TT

  Họ và tên

  Chức vụ

  Số điện thoại

  1

  Phạm Văn

  Dũng

  Trưởng phòng

  0945.992.311

  2

  Nguyễn Thị Thúy

  Oanh

  Phó Trưởng phòng

  0909.783.185

  3

  Lê Minh Hồng

  Giang

  Phó Trưởng phòng

  0939.723.733

  4

  Nguyễn Ngọc

  Dũng

  Chuyên viên

  0982.777.324

  5

  Lê Nguyễn Thái

  Chuyên viên

  0918.678.787


 • Địa chỉ: Số 39, đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều
 • Email: phongtccb.socantho@moet.edu.vn
 • Điện thoại: 0710.3731.684
TT Thông tin