• THANH TRA SỞ

  Email: thanhtra.socantho@moet.edu.vn - Điện thoại: 0292.3731.685

  TT

  Họ và tên

  Chức vụ

  Số điện thoại

  1

  Nguyễn Văn

  Thành

  Chánh Thanh tra

  0918.307.912

  2

  Trang Hoàng

  Tuấn

  Phó Chánh Thanh tra

  0939.304.728

  3

  Nguyễn Minh

  Khương

  Thanh tra viên

  0918.125.643

  4

  Lê Kim

  Hiếu

  Thanh tra viên

  0902.936.496

  5

  Nguyễn Hữu

  Phi

  Chuyên viên

  0909.395.998


 • Địa chỉ: Số 39, đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều
 • Email: thanhtra.socantho@moet.edu.vn
 • Điện thoại: 0292.3731.685
TT Thông tin