• CÔNG ĐOÀN NGÀNH

  Email: congdoan.socantho@moet.edu.vn - Điện thoại: 0292.3830.029

              TT

  Họ và tên

  Chức vụ

  Số điện thoại

  1

  Lương Hiển

  Vinh

  Chủ tịch

  0909.780.658

  2

  Bùi Thị

  Phương

  Phó Chủ tịch

  0913.160.179


 • Địa chỉ: Số 39, đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều
 • Email: congdoan.socantho@moet.edu.vn
 • Điện thoại: 0292.3830.029
TT Thông tin