• PHÒNG CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG

  Email: phongcttt.socantho@moet.edu.vn - Điện thoại: 0292.3734.765

  TT

  Họ và tên

  Chức vụ

  Số điện thoại

  1

  Nguyễn Hữu

  Nhân

  Trưởng phòng

  0918.345.724

  2

  Trần Thanh

  Chánh

  Phó Trưởng phòng

  0988.666.450

  3

  Trần Tường

  Thắng

  Chuyên viên

  0913.715.325

  4

  Nguyễn Thanh

  Mộng

  Chuyên viên

  0932.411.929

  5

  Huỳnh Chí

  Bằng

  Chuyên viên

  01689.958.435

  6

  Phan Kim

  Ngân

  Cán sự

  0939.688.362

 • Địa chỉ: Số 39, đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
 • Email: phongcttt.socantho@moet.edu.vn
 • Điện thoại: 0292.3734.765
TT Thông tin