• PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

  Email: phongktkd.socantho@moet.edu.vn - Điện thoại: 0292.3731.683


  TT

  Họ và tên

  Chức vụ

  Số điện thoại

  1

  Lê Thị Thùy

  Dung

  Trưởng phòng

  0918.777.094

  2

  Nguyễn Thị

  Thảo

  Phó Trưởng phòng

  0917.603.527

  3

  Lê Huỳnh

  Cương

  Chuyên viên

  0983.137.703

  4

  Nguyễn Quốc

  Dũng

  Chuyên viên

  0982.869.223


 • Địa chỉ: Số 39, đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
 • Email: phongktkd.socantho@moet.edu.vn
 • Điện thoại: 0292.3731.683
TT Thông tin