GIỮ GÌN TINH HOA NHẠC NGŨ ÂM KHMER TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Ngày đăng : 22-12-2017

Dàn nhạc ngũ âm của người Khmer Nam bộ gồm có bảy nhạc cụ khi diễn tấu tạo ra năm âm thanh (Ngũ âm). Cụ thể là đồng, sắt, gỗ, da và hơi, thể hiện bằng 7 loại nhạc khí khác nhau. 

- Nhóm âm thanh bằng tre, gỗ có Rô - Niết - ek (đàn thuyền), Rô - Niết - thung, bộ trống Sakhô - somphô, Sakhô - thôm, đàn Cò và bộ trống Sa - dăm. Các chất liệu bằng sắt hoặc đồng, gang như: Bộ cồng lớn và nhỏ Pét - Kuông - Thôn; Rô - Niết - đek cho đến cây đàn Tà - khê, đàn Khưm. Loại nhạc khí thổi hơi với kèn Srô - Lây Tôck (kèn nhỏ) và Srô - Lây - Thung (kèn lớn)...

- Hai dàn cồng Cuông-tuôch và Cuông-thôm được làm bằng chất liệu đồng, mỗi cái gồm có 16 cái cồng nhỏ có núm, được kết lại với nhau tạo thành vòng có hình bán nguyệt. Khi diễn tấu, nhạc công sẽ ngồi bên trong vòng cong đó, dùng 2 dùi để gõ. Tùy theo độ lớn, nhỏ, dày, mỏng của từng quả mà phát ra âm thanh khác nhau.

- Nhạc cụ Rô-niêt-ek gồm 26 thanh tre hoặc gỗ có hình chữ nhật dài khoảng 20cm, rộng khoảng 5cm được ghép với nhau thành một chuỗi dài, hai đầu được máng vào một thùng gỗ có một chân đỡ và nhạc cụ Rô-neat-thung.

- Trống Samphô có 2 mặt được bịt bằng da bò, khi diễn tấu, nhạc công dùng 2 tay vỗ vào mặt trống để tạo âm thanh và 2 trống lớn được bịt bằng da trâu và đặt cạnh nhau.

- Cuối cùng là kèn thổi hơi còn gọi là Srôlay pin piết (hoặc Srâylay rom) là loại kèn được làm bằng tre, ống kèn bằng loại gỗ quý.

Hiện nay, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú thành phố Cần Thơ đang duy trì đội đánh nhạc cụ ngũ âm do giáo viên và học sinh trong trường đảm nhiệm nhằm góp phần giữ gìn tinh hoa văn hóa dân tộc Khmer. Nhà trường đã tạo điều kiện để học sinh đem tiếng đàn ngũ âm của dân tộc Khmer phục vụ những dịp lễ lớn như: Lễ khai giảng, kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, các lễ hội truyền thống của người Khmer…

Sau đây là một số hình ảnh về dàn nhạc ngũ âm và đội đánh nhạc cụ ngũ âm của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trong buổi khai mạc Lễ hội Ok-Om-Bok năm 2017.

Một sô hình ảnh

 

Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Cần Thơ

Xem thêm...