CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TP. CẦN THƠ HỖ TRỢ GIÁO VIÊN, HỌC SINH VÙNG KHÓ KHĂN TỈNH BẠC LIÊU

Ngày đăng : 01-02-2018

Căn cứ Công văn số 300/CĐN, ngày 04/10/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc thực hiện cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn năm học 2017 - 2018;

Thực hiện Công văn liên tịch số 2490 /CV-LT, ngày 10/10/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ và Công đoàn Ngành về việc hưởng ứng thực hiện lời kêu gọi quyên góp giúp học sinh và giáo viên vùng khó khăn;

Thực hiện Thông báo số 10/TB-CĐN, ngày 15/01/2018 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc thực hiện cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn năm học 2017 – 2018,

Vào sáng ngày 31/01/2018 tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu, Ông Lương Hiển Vinh, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục thành phố Cần Thơ, đại diện ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ đã trao tặng số tiền 50.000.000 đồng nhằm hỗ trợ ngành Giáo dục tỉnh Bạc Liêu xây nhà công vụ cho giáo viên đang gặp khó khăn về nhà ở. Ông Võ Trung Hậu - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Bạc Liêu đại diện cho ngành Giáo dục tỉnh Bạc Liêu nhận khoản tiền hỗ trợ và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ đã chung tay với  ngành Giáo dục tỉnh Bạc Liêu góp phần xây nhà công vụ tại Trường THPT Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Vĩnh Hiên

Xem thêm...