Bằng khen thủ tướng chính phủ đối với cán bộ Trường Tiểu học An Bình 1

Ngày đăng : 11-09-2012

Bằng khen thủ tướng chính phủ đối với cán bộ Trường Tiểu học An Bình 1

Trường Tiểu học An Bình1 được thành lập trên cơ sở sát nhập 2 trường Tiểu học An Bình 1 và Tiểu học An Bình 2, đều là trường vùng ven với qui mô nhỏ. Được sự quan tâm của lãnh đạo ngành giáo dục và chính quyền các cấp, cùng với nổ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, ngay cuối năm học đầu tiên, trường đã vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận “Trường đạt chuẩn quốc gia” năm 2000. Trường hiện có 44 cán bộ, giáo viên.

 
Thành tích đã đạt được trong các năm qua:
 
Số lượng,tỉ lệ 2002 - 2003 2003-2004 2004-2005
Tổng số học sinh 696 757 764
Kết quả lên lớp thẳng 100% 100% 100%
Kết quả tốt nghiệp 100% 100% 100%
Hạnh kiểm khá – tốt 100% 100% 100%
Học sinh giỏi 405(58,2%) 459(60,6) 472(61,8)
Học sinh giỏi các cấp 7 10 13
Giáo viên giỏi các cấp 24 28 29
Giáo viên giỏi cấp TP 8 10 13
Chiến sĩ thi đua TP 4 5 6


Mặc dù địa bàn được phân công trách nhiệm khá rộng, phân tán và phức tạp, đời sống kinh tế–xã hội của một bộ phận không nhỏ dân cư còn nhiều khó khăn và thiếu ổn định. Tuy nhiên, với nhận thức đúng đắn về tính bức thiết của công tác chống mù chữ, phổ cập tiểu học là nhằm nâng cao dân trí bằng nhiều biện pháp sáng tạo, linh hoạt. Với sự kiên trì, bền bỉ của đội ngũ, nhà trường luôn hoàn thành chỉ tiêu huy động trẻ ra lớp, duy trì sĩ số; hiệu quả đào tạo cũng tăng lên hàng năm, năm 2001 đạt 96,7%, đến năm 2005 đạt 99,1%. Nhà trường được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi liên tục từ năm 2000 đến nay.

Đạt được những thành tích trên là do:

- Việc chấn chỉnh nề nếp, kỷ luật, kỷ cương trường học được thực hiện một cách thường xuyên liên tục; công tác công khai hóa, phê bình và tự phê bình trong đội ngũ đã thực sự trở thành một sinh hoạt chính trị nghiêm túc nhằm thực hiện tốt qui chế dân chủ trong trường học. Từ đó nhà trường đã xây dựng nền nếp tốt trong công tác dạy học; tập thể đoàn kết, nhất trí phấn đấu vì mục tiêu chung, năng lực của mỗi người có điều kiện để phát huy.
- Nhà trường thực hiện tốt công tác tham mưu và làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục nên được sự quan tâm của địa phương và các lực lượng xã hội. Đồng thời, có sự lãnh đạo của chi bộ theo điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể phát huy tốt vai trò, chức năng và đã góp phần đáng kể cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
- Các chủ trương của Đảng, Nhà nước và của ngành giáo dục có nhiều đổi mới. Từ đó giúp nhà trường định hướng được kế hoạch phát triển lâu dài, xác định được mục tiêu và có đề án, chương trình hoạt động cụ thể cho từng năm học.
- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, quan tâm cải tiến công tác thi đua–khen thưởng, chú ý thường xuyên công tác bồi dưỡng đội ngũ ( đến nay 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo, trong đó có 65,7% đạt trình độ trên chuẩn) là cơ sở tốt để nâng cao chất lượng công tác và hiệu quả giảng dạy.
- Đóng góp phúc lợi xã hội: Phong trào xây dựng nhà tình nghĩa, quỹ đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng… được tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đồng tình thực hiện, trở thành việc làm thường xuyên của nhà trường, là cơ sở tốt để giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh.

Các biện pháp thi đua phấn đấu để đạt thành tích năm sau cao hơn năm trước:

- Quan tâm cải tiến công tác quản lý, lề lối làm việc, thi đua–khen thưởng, hoạt động chuyên môn qua từng giai đoạn phát triển đã tạo cơ sở để nhà trường tổ chức tốt các hoạt động và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.
- Cùng với việc phát huy dân chủ trong trường học, nhà trường luôn khơi dậy lòng tự hào về truyền thống xây dựng và phát triển, đã tạo được sự đoàn kết nhất trí cao, không khí thi đua sôi nổi và nỗ lực phấn đấu cao vì sự phát triển của nhà trường trong tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Quan tâm chăm lo tốt vật chất lẫn tinh thần của đội ngũ; có chính sách khen thưởng phù hợp và kịp thời để kích thích, động viên người tốt. Quan tâm phát huy các sáng kiến, kinh nghiệm: Hằng năm, mỗi cán bộ, giáo viên đều đăng ký một đề tài sáng kiến-kinh nghiệm và có những đề tài được cấp thẩm quyền chứng nhận có giá trị lớn, phục vụ tốt cho công tác quản lý, giảng dạy và giáo dục, không chỉ trong phạm vi trường mà còn áp dụng cho các trường trong quận. Các sáng kiến tiêu biểu : Công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi bậc tiểu học; Nâng cao chất lượng phân môn “Tập làm văn” lớp 3.

Kết quả thi đua:

- Tập thể Lao động xuất sắc (Từ 2002 đến 2005).

SGD&ĐT Cần Thơ

Xem thêm...