Hội thao Giáo dục Quốc phòng – An ninh học sinh trung học phổ thông toàn quốc lần thứ II năm 2017

Ngày đăng : 28-04-2017

Hội thao Giáo dục Quốc phòng – An ninh học sinh trung học phổ thông toàn quốc lần thứ II năm 2017 diễn ra từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 4 năm 2017 tại Trung tâm huấn luyện Miếu Môn, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Tại Hội thao này, Đoàn Cần Thơ gồm 9 vận động viên (03 vận động viên khối 10, 03 vận động viên khối 11, 03 vận động viên khối 12) tham gia tranh tài ở tất cả các nội dung.

 Kết quả đạt được: Giải Khuyến khích toàn đoàn (xếp hạng 8/56 tỉnh, thành phố tham gia); Giải Ba đồng đội môn đội ngũ đơn vị; Giải Ba đồng đội vận động trên chiến trường; Giải Nhì cá nhân môn điều lệnh đội ngũ từng người (em Trần Hải Đường, học sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm); Giải Ba toàn năng nữ khối 12 (em Huỳnh Thị Trúc Thư, học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Lưu Hữu Phước); Giải Ba toàn năng nam khối 12 (em Nguyễn Phước Triệu, học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Lưu Hữu Phước).

Trên cơ sở thành tích đạt được tại Hội thao, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tiếp tục rút ra những bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương pháp và nội dung giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh, đồng thời chỉ đạo các trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng – an ninh trong những năm tiếp theo.

Ảnh: Võ Văn Thiết - Bài: Phú Quý

Xem thêm...