Tin tức mới nhất

BC 1862/BC-SGDĐT Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố

BC 1862/BC-SGDĐT Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố

Chi tiết

BC 1074 - VP tình hình thực hiện công tác giáo dục - đào tạo 5 tháng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

BC 1074 - VP tình hình thực hiện công tác giáo dục - đào tạo 5 tháng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Chi tiết

Báo cáo tình hình thực hiện công tác giáo dục - đào tạo tháng 5 và nhiệm vụ tháng 6

Báo cáo tình hình thực hiện công tác giáo dục - đào tạo tháng 5 và nhiệm vụ tháng 6

Chi tiết

Đánh giá tình hình học kỳ I và nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2015-2016

Đánh giá tình hình học kỳ I và nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2015-2016

Chi tiết

Tổng kết năm học 2014-2015 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016

Tổng kết năm học 2014-2015 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016

Chi tiết