Tin tức mới nhất

CV 1568/BGDĐT-CNTT thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

CV 1568/BGDĐT-CNTT thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

Chi tiết

Lịch thi THPT Quốc gia năm 2018

Lịch thi THPT Quốc gia năm 2018

Chi tiết

Tài liệu phổ biến cho thí sinh tại phòng thi (Trích Quy chế thi THPT quốc gia ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 25/3/2016 của Bộ GD&ĐT)

Tài liệu phổ biến cho thí sinh tại phòng thi (Trích Quy chế thi THPT quốc gia ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 25/3/2016 của Bộ GD&ĐT)

Chi tiết

KH 752/KH-SGDĐT về việc tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

KH 752/KH-SGDĐT về việc tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

Chi tiết

Quy chế Thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

Quy chế Thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

Chi tiết

Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Chi tiết

CV 991/BGDĐT-QLCL hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018

CV 991/BGDĐT-QLCL hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018

Chi tiết

Danh sách xã đặc biệt khó khăn

Danh sách xã đặc biệt khó khăn

Chi tiết

Danh sách trường THPT

Danh sách trường THPT

Chi tiết

Danh sách các quận, huyện

Danh sách các quận, huyện

Chi tiết