Tin tức mới nhất

CV 1626/SGDĐT-GDTX điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

CV 1626/SGDĐT-GDTX điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

Chi tiết

CV 1673/SGDĐT-KTKĐCLGD hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT đại học, cao đẳng sư phạm năm 2017

CV 1673/SGDĐT-KTKĐCLGD hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT đại học, cao đẳng sư phạm năm 2017

Chi tiết

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia năm 2017

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia năm 2017

Chi tiết

KH 647/KH-SGDĐT tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017

KH 647/KH-SGDĐT tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017

Chi tiết

Thông tin hỗ trợ kỳ thi THPT quốc gia và công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm năm 2017

Thông tin hỗ trợ kỳ thi THPT quốc gia và công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm năm 2017

Chi tiết

Phụ lục (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phụ lục (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chi tiết

Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

Chi tiết

Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

Chi tiết

Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông

Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông

Chi tiết

Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông

Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông

Chi tiết