Tin tức mới nhất

Thành tích cá nhân đề nghị NGƯT - quận Thốt Nốt (1)

Thành tích cá nhân đề nghị NGƯT - quận Thốt Nốt (1)

Chi tiết

Thành tích cá nhân đề nghị NGƯT - quận Bình Thủy

Thành tích cá nhân đề nghị NGƯT - quận Bình Thủy

Chi tiết

Thành tích cá nhân đề nghị NGƯT - quận Ninh Kiều

Thành tích cá nhân đề nghị NGƯT - quận Ninh Kiều

Chi tiết

CV 84/HĐTP.NGND, NGƯT-TTHĐ lấy ý kiến đóng góp danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 14 - năm 2017

CV 84/HĐTP.NGND, NGƯT-TTHĐ lấy ý kiến đóng góp danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 14 - năm 2017

Chi tiết

Thành tích cá nhân đề nghị NGƯT - quận Cái Răng

Thành tích cá nhân đề nghị NGƯT - quận Cái Răng

Chi tiết

Thành tích cá nhân đề nghị NGƯT - huyện Cờ Đỏ

Thành tích cá nhân đề nghị NGƯT - huyện Cờ Đỏ

Chi tiết

Thành tích cá nhân đề nghị NGƯT - quận Ô Môn

Thành tích cá nhân đề nghị NGƯT - quận Ô Môn

Chi tiết

CV 1836/SGDĐT-VP xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 14 năm 2017

CV 1836/SGDĐT-VP xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 14 năm 2017

Chi tiết

QĐ 3864/QĐ-UBND thành lập Hội đồng Xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 14 - năm 2017 tại thành phố Cần Thơ

QĐ 3864/QĐ-UBND thành lập Hội đồng Xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 14 - năm 2017 tại thành phố Cần Thơ

Chi tiết

QĐ 1256/QĐ-SGDĐT thành lập Tổ thư ký Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 - năm 2017

QĐ 1256/QĐ-SGDĐT thành lập Tổ thư ký Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 - năm 2017

Chi tiết