Tin tức mới nhất

HD 210/HD-SGDĐT nội dung thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và xét khen thưởng năm học 2016-2017 đối với các phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện

HD 210/HD-SGDĐT nội dung thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và xét khen thưởng năm học 2016-2017 đối với các phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện

Chi tiết

HD 209/HD-SGDĐT nội dung thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và xét khen thưởng năm học 2016-2017 đối với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

HD 209/HD-SGDĐT nội dung thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và xét khen thưởng năm học 2016-2017 đối với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết

Thành tích cá nhân đề nghị NGƯT - Trường trực thuộc

Thành tích cá nhân đề nghị NGƯT - Trường trực thuộc

Chi tiết

Thành tích cá nhân đề nghị NGND - Trường Cao đẳng KTKT Cần Thơ và Trường Đại học Tây Đô

Thành tích cá nhân đề nghị NGND - Trường Cao đẳng KTKT Cần Thơ và Trường Đại học Tây Đô

Chi tiết

Thành tích cá nhân đề nghị NGƯT - Trường Cao đẳng Cần Thơ

Thành tích cá nhân đề nghị NGƯT - Trường Cao đẳng Cần Thơ

Chi tiết

Thành tích cá nhân đề nghị NGƯT - huyện Vĩnh Thạnh

Thành tích cá nhân đề nghị NGƯT - huyện Vĩnh Thạnh

Chi tiết

Thành tích cá nhân đề nghị NGƯT - quận Thốt Nốt (2)

Thành tích cá nhân đề nghị NGƯT - quận Thốt Nốt (2)

Chi tiết

Thành tích cá nhân đề nghị NGƯT - huyện Thới Lai

Thành tích cá nhân đề nghị NGƯT - huyện Thới Lai

Chi tiết

Thành tích cá nhân đề nghị NGƯT - huyện Phong Điền

Thành tích cá nhân đề nghị NGƯT - huyện Phong Điền

Chi tiết

Thành tích cá nhân đề nghị NGƯT - quận Thốt Nốt (3)

Thành tích cá nhân đề nghị NGƯT - quận Thốt Nốt (3)

Chi tiết