• :
  • :
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ
V/v triển khai thực hiện Công văn số 3385/BTĐKT-P.II ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (28/11/2023) Mới
QUYẾT ĐỊNH về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (23/11/2023)
V/v xét chọn và tôn vinh trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thành phố Cần Thơ năm 2023 (08/11/2023)
Quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố (02/11/2023)
QUYẾT ĐỊNH Về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến Năm học 2021-2022 (02/11/2023)
QUYẾT ĐỊNH Về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2022 - 2023 (02/11/2023)
QUYẾT ĐỊNH Về việc tặng danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2022 - 2023 (02/11/2023)
KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các khối thi đua thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024 (27/10/2023)
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ (23/10/2023)
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ (12/10/2023)
Về việc triển khai Công văn của Bộ Nội vụ ban hành (21/09/2023)
KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm học 2022-2023 (18/08/2023)
Hoạt động giáo dục
Thống kê
Hôm nay : 19
Tháng 12 : 3.977
Tháng trước : 32.765
Năm 2023 : 3.693.840
Last Year : 7.019.525
Tổng số : 12.644.299

Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy tính bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên